mar 182024
 

Maja Larsson utbildade sig 15-17/3 – 2024 i Uppsala till Steg 3-instruktör i Ju-jutsu Kai. Kursen hölls av Svenska Ju-jutsuförbundet och innebär bl a att Maja nu är uppdaterad på det kommande graderingssystemet som släpps Påsken 2024 i form av en ny bok. Instruktörs- och graderingslicensen innebär också rätt att hålla graderingar upp t o m grönt bälte i det reviderade systemet.

 Posted by at 10:22

Sorry, the comment form is closed at this time.