Gradering

 

Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bomullsbälte. Bältena har olika färger som markerar utövarens kunskapsnivå. När terminen närmar sig slutet får eleven göra ett test (gradering) inför en högre graderad instruktör och visa upp vad man lärt sig. Går testet bra så graderas man till en högre bältesgrad och får rätt att bära ett bälte i en mörkare färg. Graderingen är inte bara en morot för att eleven skall lära sig fler och svårare tekniker, det handlar också om säkerhet. Bältesfärgen talar om för alla som tränar vilka tekniker utövaren behärskar, varigenom skaderisken minskar.

Ju-jutsu Kais bältessystem för vuxna delas in i två delar, kyugrader (elevgrader) som är 6 till antalet, och dangrader (svartbältesgrader) vilka är 10 st. Det finns också särskilda ungdomsgrader för utövare i åldern 9-14 år, mongrader 8ungdomsgrader) som också är 6 st. Monbältet är vitt med en färgad remsa enligt samma färgskala som kyugraderna. Bältesfärgerna är vitt (nybörjare), gult, orange, grönt, blått och brunt. Dangraderade har ett svart bälte under de fem första nivåerna, medan de med 6-8 Dan har ett röd- och svartrandigt bälte, och de med 9-10 Dan har ett rött bälte.

Alla graderingstester till mon- och kyugrader görs i Oskarshamn av klubbens egna instruktörer. Alla instruktörer i OJJK har genomgått kurser i Svenska Ju-jutsuförbundets regi och är licensierade att instruera och gradera i Ju-jutsu Kai enligt förbundets normer. Att gradera till mongrad kostar inget i OJJK. Däremot tar vi ut en avgift i samband med kyugraderingar eftersom vi får betala för graderingskort och diplom till förbundet.

Alla graderingstester till dangrader utförs av Svenska Ju-jutsuförbundets Riksgraderingskommitté (RGK). I den sitter några av de högst graderade instruktörerna i Ju-jutsu Kai. Graderingarna brukar hållas i samband med större träningsläger, eller vid speciella graderingstillfällen utspritt över året. Alla graderingar inför RGK liksom alla graderingar i OJJK är öppna för allmänheten. Högst graderad i Ju-jutsu Kai är stilchefen Hans Greger, 10 Dan rött bälte. Högst graderad i OJJK är klubbens grundare och huvudinstruktör Ola Johanson, 7 Dan röd-svart bälte. Ola, som tränat Ju-jutsu sedan 1980 är också vice förbundsordförande i SJJF och riksinstruktör i Ju-jutsu Kai.

Förutom de svenska instruktörstitlar som används på instruktörer inom SJJF beroende på vilka utbildningssteg som genomförts, används följande japanska titlar i samband med hälsningsceremonier och som tilltal på mattan:

1 – 2 Dan – Sempai – (Äldre elev)
3 – 5 Dan – Sensei – (Lärare)
6 – 10 Dan – Shihan – (Mästare)
Stilchefen – Soke – (Stilöverhuvud)

Vid hälsning säger den högst graderade eleven i gruppen något av följande beroende på instruktörens grad:

Sempai ni rei, Sensei ni rei, Shihan ni rei eller Soke ni rei. Betydelsen är i princip ”hälsa mot instruktören”.