Träning

 

ROLIGT
Ju-jutsu betyder mjuk teknik eller följsam konst. En viktig princip är därför att vi inte möter kraft med kraft, utan använder istället förflyttningar och urbalanseringar för att komma bort från ett angrepp och få kontroll på den som angriper.

All Ju-jutsuträning sker i en avslappnad atmosfär, samtidigt som vi upprätthåller många av de traditionella moment som finns i japansk kampsportsträning. Utövaren får utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ju-jutsu är självförsvar, motion, kampsport och kanske tävlingsidrott allt efter eget intresse. Det gör också att vi inte delar upp killar och tjejer, utan alla tränar tillsammans.

Det viktigaste med all Ju-jutsuträning är dock att alla får ut något av den, och att det är roligt under tiden.

SJÄLVFÖRSVAR
All Ju-jutsu är i grunden självförsvar, även om man också kan träna av andra orsaker och med andra syften. Stilen (graderingssystemet) Ju-jutsu Kai är främst framtaget som ett utmärkt självförsvar, anpassat efter vårt moderna samhälle och till den lagstiftning om nödvärn som gäller i Sverige. Det innehåller realistiska försvar mot vanliga angrepp.

I det breda register av tekniker som står till utövarens förfogande kan nämnas förflyttningar, blockeringar, nedläggningar, kast, slag, sparkar och kontrollgrepp. Vi tränar dessutom balansbrytningar, fallteknik, distraheringar och försvar liggande på golvet. Jämfört med andra kampsporter är Ju-jutsun omväxlande och bred till innehållet, och naturligtvis den av de japanska budoarterna som är mest inriktad på självförsvar.

Ju-jutsusystemet innehåller också riktigt avancerade tekniker som inte alltid är lämpade som självförsvar. Dessa tekniker tränas för att komplettera de kunskaper man tidigare tillgodogjort sig, för att ge en allsidighet, och för att det är roligt att lära sig behärska svåra tekniker. En del av dessa tekniker är lämpliga att använda i tävling, vilket förekommer i den Ju-jutsu vi tränar.

BARN/UNGDOMAR
Ju-jutsu Kai har ett särskilt graderingssystem för barn och ungdomar mellan 9 och 14 år, kallat Monsystemet. Träningen innehåller delvis andra tekniker än de som lärs ut till vuxna. Monsystemet är anpassat för växande individer, där hårda ledbrytningar, slag och sparkar är borttagna. Monsystemet innehåller mycket rörelse för att öva upp koordinationsförmågan.

Teknikerna i monsystemet är anpassade till barnens/ungdomarnas psykiska och fysiska mognad, för att de skall få så stor behållning av träningen som möjligt, utan att riskera skador. Träningen bedrivs både strikt och lekfullt för att lära ut hänsyn till kamrater och ledare. Träningen går dock i första hand ut på att barnen skall ha roligt.