Dec 172023
 

Soke Hans Greger, vår stilchef i Ju-jutsu Kai och hedersordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet har gått bort. Tomrummet efter Hans är stort, och vi är många som känner stor sorg. Hans blev 78 år, och började med japanska kampsporter redan 1963. Jag började träna 1980 och förstod snabbt att den där Hans i Stockholm, det var en riktigt duktig ju-jutsuka, för han hade varit med länge redan då, och hade fyra svarta bälten. Så småningom gick jag C-instruktörskurs för Hans, då uppdelad på ett par helger. En stor behållning av kursen var de anekdoter ur det verkliga livet som Hans alltid hade med på sina utbildningar. Hans hade en väldigt stor teknikförståelse, och analyserade verkligen vad det var i en teknik som gjorde att den fungerade, och hur vi kunde utveckla och förbättra våra försvar. Han jobbade också med självförsvar på olika sätt, genom att utbilda olika yrkeskategorier och dessutom genom att jobba som livvakt. Dessa erfarenheter tog han med sig in i vår stil, till stor nytta för realismen i det vi håller på med. Hans hade en förmåga att se varje elev, och ville verkligen att den personen skulle kunna utvecklas till sin fulla potential. Han sa ofta att han ville ha elever som blev bättre än honom själv. Jag har lärt mig otroligt mycket under åren från Hans, och det har alltid varit roligt att upptäcka fler finesser och detaljer i teknikerna. Jag försöker lära ut teknikerna som Hans har gjort dem, och lyfta fram det han tyckte var viktigt. Vi ska fortsätta att vårda arvet efter Hans med Ju-jutsu Kais fantastiska självförsvarssystem, även kommande år när vi efter ett långt revideringsarbete som Hans i hög grad varit med och påverkat nu moderniserar och förbättrar vår stil ytterligare. Vi gör det självklart i hans anda. Det har också varit en ära och fantastiskt roligt att sitta i samma förbundsstyrelse som Hans. Jag har i långa perioder sedan början av 90-talet varit sekreterare eller vice ordförande när Hans varit ordförande. Jag har lärt mig otroligt mycket av Hans även i den delen. Tack för allt Hans, och vila i frid! /Ola Johanson, instruktör i Kalmar/Oskarshamn och vice ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet.

 Posted by at 01:26

Sorry, the comment form is closed at this time.