Dec 102020
 

Höstterminen 2020 avslutades med gradering till gult bälte för åtta barn 201210. Grattis! Nu gör vi uppehåll till vecka 3 – 2021. Då tränar barngrupperna som vanligt, och vi får se om vuxenträningen kan komma igång. Vi får avvakta mer besked om spridningen av Covid-19 först. Instruktörer och styrelse i OJJK önskar alla medlemmar en God Jul, och en förhoppning om att 2021 blir ett bättre år.

 Posted by at 09:03

Sorry, the comment form is closed at this time.