Nov 102020
 

Hej alla medlemmar! Från och med idag 201110 gäller restriktioner i Kalmar län p g a läget med Covid-19. Restriktionerna gäller inte idrottsträning för barn och ungdomar under 15 år. Barngrupperna fortsätter därför att träna som vanligt till mitten av december. Vuxengruppen tränar terminens sista pass ikväll 201110. Tack alla vuxna som tränat flitigt under terminen. Vi hoppas att träningen kan ske som vanligt från vecka 3-2021. Som sagt, barnträningen fortsätter, vuxna gör uppehåll till januari. /Instruktörerna genom Ola

 Posted by at 10:26

Sorry, the comment form is closed at this time.